Full name

Mobile

Email*

City

Bậc học

Nước du học

Du học Úc

University of Western Australia

Thành lập năm 1911, The University of Western Australia – Đại học Tây Úc là trường đại học công lập nghiên cứu hàng đầu Úc và nằm trong nhóm G8 dẫn đầu về nghiên cứu tại Châu Úc nằm tại thành phố Perth, lớn thứ 4 Úc nằm trong top 10 thành phố tốt nhất thế giới (Economist Intelligence Unit).

Xếp hạng Thế giới

  • Top 5 các trường Đại học Úc

  • Top 86 thế giới (QS, 2019)

  • Top 3 Úc và 49 thế giới về tỉ lệ sinh viên có việc sau tốt nghiệp

  • Top 11 thế giới các ngành: Kỹ sư Khai thác và Khoáng sản (QS World Universities Ranking by Subjects, 2017)

Xếp hạng Úc

  • Top 13 thế giới ngành Nguyên tử và Vật lý (QS World Universities Ranking by Subjects, 2017)

  • Top 50 thế giới các ngành: Nông Lâm nghiệp, Kỹ sư dân dụng và kết cấu; Khoa học Trái đất và Đại dương; Nghệ thuật biểu diễn; Các ngành thể thao (QS 2018)

continue reading

Related Posts

  • 815 words4.1 min read
    Read More